٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو

دعاوی ملکی

تصرف عدوانی افراز و تفکیک ملک تقسیم ملک و قراردادهای ساخت و ساز و دعاوی مرتبطه
و داوری در اینگونه قراردادها فسخ قراردادهای خرید و یا فروش ملک و ابطال قولنامه و معاملات معارض
جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
خرید و فروش و معامله معارض
اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع
ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال
صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول
خلع يد
قلع و قمع
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
مطالبه ديون و خسارات
دعاوي تقسيط
فسخ قراردادها
استرداد مورد معامله
اثبات مالكيت دادخواست تخليه
افزايش اجاره بها
مطالبه اجاره بها و…