٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو
 

دعاوی تجاری

وکیل محمد تیموری > دعاوی تجاری

انحلال شركت سهامی عام و خاص به لحاظ كم بودن سرمايه شركت از حداقل ميزان مندرج در قانون
عزل مدير شركت به لحاظ ورشكسته بودن
خيانت در امانت
محكوميت به اختلاس
كلاهبرداری
مطالبه ديون شركت سهامی از مديران
انحلال شركت هاي مختلط سهامی
مختطط غير سهامی
شركت با مسؤوليت محدود
شركت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعاليت هاي شركت
عدم تشكيل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب سال مالی شركت و…
و مطالبه وجه چک و سفته هم