٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو

دکتر محمد تیموری

a

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل سرپرست کارآموزان وکالت

متخصص و مدرس انواع دعاوی حقوقی و بطور کلی قراردادی اعم از قرارداد ملکی و خرید و فروش دعاوی داوری و ابطال و انشا رای داوری و
دعاوی خانواده شامل مطالبه مهریه و تقسیط مهریه مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک و دعوای تمکین